เผยแพร่แล้ว: 2018-09-05

การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III

ปรานี แก้วสิงห์, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, ขวัญจิตต์ ประเสริฐทรง, ทรงวุฒิ ปานนาค

205-215

โรคหัวใจในผู้ป่วยเด็ก

สุขุมาล สิริพันธนะ

235-242

“โมบายสบายแฮร์” ตึกพิเศษ 60 เตียง โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รุ่งทิพย์ เครือรัตน์, ภาวิณี ฝั่งสระ

217-223