เผยแพร่แล้ว: 2019-10-25

การผ่าตัดผ่านกล้องเพี่อเอาพยาธิตัวจี๊ด ที่ใบหน้าออก : รายงานผู้ป่วย

สุที วงค์ละคร, กัลยา วงค์ละคร, สุนันทา ชัยเศรษฐกุล, ลัดดา จันทร์เกตุ, พรใจ โหตระไวศยะ

49-55