วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website Https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Vol. 35 No. 2 (2020): May - August

Published: 2020-08-21

The Effect of Reminiscence Activity on the Self-esteem of Elderly People

Thidarat Kanungpiarn, Jirasuda Tareram, Supitra Salavatanakul

231-242

Stress and Coping of Adolescent Mothers in First Childbirth

Suriya Yodthong, Rungrudee Usaha, Aporn Poopatayakon

381-391

Development of Clinical Nursing Practice Guidelines for Sepsis at Chaiyaphum Hospital

Jutharat Bangsang, Chonllanan Sanchang, Juthamas Mooyotha, Saita Jangvudklang

405-420

PROGRAM ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1

Soontorn Rommaneeyapech, Sutin Srilachai

281-289

The Impact of Patients and Caregivers : Relevant factors and needs of relatives who care for chronic end-stage illnesses at home

Anan Puangkam, Duangsuda Suwansri, Thanaporn yamsri, Monthida Saengrueang-eak, Roong-aroon Towannang

303-316

View All Issues